HARREMANETARAKO
Esaiguzu zer behar duzun, zu entzuteko gaude

Zure datuak LANAk tratatuko ditu, zure informazio-eskaerari erantzuteko. Datu pertsonalen babesaren arloan dituzun eskubideak erabili ahal izango dituzu RGPD@lana.eu helbidean. Informazio gehigarria lor dezakezu gure Pribatutasun Politikan.
Google reCAPTCHA
Gure Web Gunean ezarritako inprimakietan 'Google reCAPTCHA' erabiltzen dugu gure Web Gunean datuen sarrera pertsona batek edo programa automatizatu batek egiten duen egiaztatzeko. Horretarako, Google reCAPTCHAk Webguneko bisitariaren portaera aztertzen du, eta bertan askotariko informazioa ebaluatzen da (adibidez, IP helbidea, bisitariaren Web Guneko egonaldiaren iraupena edo erabiltzaileak egindako saguaren mugimenduak). Datuen tratamendua webgunea babesteko eta haren segurtasuna bermatzeko dugun interes legitimoan oinarrituta baino ez da egiten.
Googleren reCAPTCHA zerbitzuari eta Googleren pribatutasun-politikari buruzko informazio gehiago aurkituko duzu esteka hauetan: https://www.google.com/recaptcha/about/
LANA S.Coop
Czech LANA s.r.o
  • Chrudimská 584
  • 58263, Ždírec nad Doubravou
  • Txekiar Errepublika
  • Tel.: 00420 569 430 060