Slunce jako zdroj energie

Společnost LANA S.Coop vždy přistupovala zodpovědně k ochraně životního prostředí a vytváření udržitelnější společnosti. Používáním dřeva (s certifikací PEFC) z trvale udržitelných lesů prokazujeme angažovanost celé naší společnosti. Tím, že využíváme lesy, kácíme stromy ve správnou chvíli uprostřed jejich životního cyklu a později přeměňujeme tyto stromy na dřevo, zabraňujeme vzniku velkého množství CO2.

Přesto jsme se již před několika měsíci rozhodli jít ještě o krok dále a podnikli jsme další opatření zaměřená na snížení emisí skleníkových plynů (GHG) a posílení zodpovědného chování zaměřeného na zastavení změny klimatu.

Jedním z těchto opatření je nainstalování solárních panelů na střeše výrobního závodu. Tato investice nám umožní produkovat 10 % naší celkové spotřeby elektrické energie, což činí přibližně 6,28 GWH ročně. Tím omezíme naše emise skleníkových plynů.

Kromě výhod v oblasti energetiky přináší fotovoltaická energie i další výhody. Například lze začít vyrábět elektřinu ihned po nainstalování fotovoltaických panelů a tyto panely navíc téměř nevyžadují údržbu. Montáž panelů, jejichž předpokládaná životnost je přibližně 25 let, provedla firma SOLARFAM INGENIERIA.

Dalším opatřením je nainstalování čtyř dobíjecích míst pro elektromobily na našem parkovišti. Naším cílem je dát zaměstnancům společnosti LANA možnost dobíjet si svůj vůz zatímco pracují a podpořit tak používání tohoto ekologicky udržitelnějšího vozidla.

Elektromobily produkují nulové emise a nevypouštějí oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) ani suspendované částice (PM).

Budoucnost planety je budoucností celé naší společnosti, a proto LANA nepřestane malými krůčky přispívat k plnění našeho závazku vůči životnímu prostředí.

 

Projekt v rámci programu pobídek spojených s vlastní spotřebou a skladováním energie z obnovitelných zdrojů financovaný Evropskou unií – NextGenerationEU.