NÁŠ TAKÉ ZAHRNUJE NAŠE OKOLÍ

Jako družstvo věříme ve spolupráci, v to, že je důležité být aktivní součástí naší komunity. Neustále se angažujeme v sociokulturních, vzdělávacích a sportovních projektech v naší oblasti.

Sociálně-kulturní oblast

Část z toho je často zaměřena na ty nejvíce znevýhodněné, na projekty, jejichž cílem je zlepšit život těm, kteří nemají takové štěstí jako my.

Další část je zaměřena na kulturní projekty v oblasti umění, hudby a na podporu baskičtiny.

Vzděláváncí

Aktivně spolupracujeme s univerzitami, školicími středisky a instituty. Díky těmto aliancím mohou studenti doplnit své vzdělání ve společnosti LANA nebo o finanční granty, které distribuujeme, abychom pomohli zlepšit kvalitu vzdělávacích institucí.

Víme, že naši budoucí pracovníci v těchto centrech studují, a proto věříme, že investice do těchto vzdělávacích institucí znamenají investice do naší budoucnosti.

Sporty

Věříme, že bez sportu chybí zdraví a sdílíme také hodnoty, které sport přenáší. Z tohoto důvodu v naší oblasti sponzorujeme několik týmů v různých sportovních aktivitách.

Obecně přijímáme náš závazek vůči našemu okolí jako součást našeho bytí a našich hodnot.