TRANSFORMOVAT, INOVOVAT A ZHODNOTIT

Člověk vždy hledal bezpečné útočiště, které by ho ochránilo. Dnes je bezpečnost staveb zcela nezbytnou hodnotou.

MĚNÍME

Dědictví, současnost a budoucnost
Společnost LANA je živá organizace: má vlastní silnou identitu, která vychází z bohatého dědictví a při svém vývoji se přizpůsobuje nové době
Zobrazit více

Společnost LANA byla založena v roce 1961 a její činnost se zaměřila na lesnictví a výrobu řeziva a byla jedním z prvních družstev skupiny MONDRAGON.

Jsme podnik, který se specializuje na druhotné zpracování dřeva na evropské úrovni a který nabízí inovativní výrobky a řešení pro stavebnictví s důrazem na výrobu bednění.

INOVUJEME

Kvalita, konkurenceschopnost a odhodlání
Společný obchodní projekt, který realizují vysoce angažovaní lidé
Zobrazit více

Ve společnosti LANA jsme se zavázali, že budeme poskytovat zákazníkovi kvalitní, bezpečné a konkurenceschopné výrobky, pružné a rychle dostupné služby.

Inovace a neustálé zlepšování ve všech oblastech (systém řízení, technologie, výrobky a služby) vyvíjené na základě týmové práce jsou pilíře, na kterých stojí náš úspěch.

PŘIDÁVÁME HODNOTU

Růst a vývoj
Společnost LANA se zavázala vůči prostředí ve kterém působí, že bude vytvářet hodnotu, bohatství a blahobyt
Zobrazit více

Investujeme do vývoje nových výrobků a vytváření obchodních projektů založených na zpracování dřeva.

Usilujeme o spokojenost zákazníků, abychom mohli nadále růst jako podnik a přispívat k blahobytu společnosti a provádět činnosti, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí.

SÍLA VELKÉ SPOLEČNOSTI

Spolupráce, účast, sociální odpovědnost a inovace
Skupina Mondragon je společensko-hospodářským uskupením, které má charakter podniku, který byl vytvořen osobami a pro osoby, které mají odpovědný vztah k prostředí a usilují o zlepšování konkurenceschopnosti a uspokojení zákazníků
Zobrazit více

Společnost LANA je součástí stavební divize skupiny MONDRAGON první skupiny baskických podniků a jedné z největších ve Španělsku, první skupiny baskických podniků a jedné z největších ve Španělsku, která má více než 83 000 pracovníků (85 % zaměstnanců společnosti jsou členové družstva), kteří pracují ve 281 podnicích a jednotkách; 9 000 učňů v různých vzdělávacích střediscích a studentů univerzity; 94 výrobních provozoven v zahraničí a 9 zastoupení družstva.

Skupina MONDRAGON je výsledkem družstevního hnutí, které začalo v roce 1956, tedy roce, kdy vzniklo první průmyslové výrobní družstvo na tomto místě v provincii Guipúzcoa. Filosofie skupiny je obsažena v jejích firemních hodnotách:

  1. Spolupráce.
  2. Účast.
  3. Sociální odpovědnost.
  4. Inovace.

JSME OTEVŘENI SVĚTU

Proaktivní a otevřená organizace
Do budoucnosti se díváme s optimismem a jsme si vědomi výzev a příležitostí, které nám nabízí.
Zobrazit více

Společnost LANA určila hlavní výzvy a příležitosti, které jí přináší neustále se vyvíjející svět, který se stále více globalizuje a stává konkurenčnějším a které se projevují ve vstupu na nové trhy a vývoji nových výrobků a podnikatelských projektů.

Jsme proaktivní organizace, která je otevřená spolupráci s cílem předvídat změny a využít příležitostí, které nám nabízí budoucnost.