Minulost, přítomnost a budoucnost

Dne18. listopadu jsme měli obrovskou čest uvítat návštěvu našich 30 bývalých zaměstnanců, kteří jsou v důchodu.

Josu Zabala (ředitel oddělení kontroly kvality) a Asier Mediavilla (projektový inženýr) se ujali jejich doprovázení při této zajímavé návštěvě továrny, při které mohli posoudit různé klíčové aspekty inovací a poznat různá zlepšení a nejnovější technologie aplikované na náš průmysl.

Jednalo se o emotivní návštěvu, která vyvrcholila neformálním setkáním, kde si bývalí i současní zaměstnanci továrny vyměňovali své postřehy a zážitky.

Toto setkání skončilo následujícího dne v restauraci Zelai Zabal v Oñati, kde došlo k předání klasických hodin, kterými Lana S. Coop vzdala poctu svým bývalým zaměstnancům.

Bezpochyby to bylo dojemné setkání, kde se minulost, přítomnost i budoucnost slily do nezapomenutelného zážitku.