Lana S.Coop. se účastní přímé mise do Senegalu 2022

Společnost Lana, S.Coop. se účastní Přímé mise v Senegalu 2022, která se koná od 21. do 25. února za podpory Španělského institutu zahraničního obchodu (Icex). Tato aktivita je spolufinancována Evropskými fondy, což je skutečnost, kterou se naše společnost zavazuje uvádět, kdykoli se o ní zmiňujeme třetím osobám nebo samotným občanům. Vzhledem k významu, který tento typ pomoci pro naši společnost představuje, hodnotíme velmi pozitivně příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj (FEDER), hlavního fondu, který podporuje politiku evropské soudržnosti a který nám poskytuje další impuls pro naši práci a následně i pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v regionu, kde se naše společnost nachází, a v důsledku toho i v celém Španělsku.