SYSTÉM KVALITY

  • Vysoce kvalifikované týmy.
  • Organizace zaměřená na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování.
  • Produkční systémy, které obsahují špičková technická řešení.
  • Systém managementu kvality EN ISO 9001 certifikovaný společností AENOR.
  • Automatizované systémy řízení výroby.
  • Environmentální management, který respektuje životní prostředí a je uznáván certifikátem EN ISO 14001 od společnosti AENOR.

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ KVALITY

Základními a strategickými cíli LANA jsou dokonalost v řízení jakosti, odpovědnosti za životní prostředí, závazek k řetězci a kvalita pracovního života.

Musí přispívat k položení základů pro konkurenceschopný, solidní a udržitelný rozvoj. Aby bylo zajištěno účinné neustálé zlepšování systémů jakosti, environmentálních opatření, spotřebitelského řetězce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí být integrovány do všech oblastí organizace. Toho lze dosáhnout nezbytnými lidmi a materiálními a ekonomickými zdroji prostřednictvím plánování, stanovení a vyhodnocení našich cílů. Společnost LANA se snaží zajistit spokojenost na základě znalostí očekávání a požadavků zúčastněných stran:

KLIENTI

Prostřednictvím obchodní politiky, která je založena na dodržování požadavků na kvalitu/služby stanovených ve smlouvě a na neustálém zlepšování produktů, které vyrábíme nebo prodáváme.

PRACOVNÍCI

Prostřednictvím prevence rizik, zlepšování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšováním spokojenosti našich pracovníků.

SPOLEČNOST

Prostřednictvím prevence znečištění a minimalizace potenciálního dopadu na životní prostředí, pokud je to možné, s využitím surovin pocházejících z udržitelných lesů.

Proto je zásadní účast a příspěvek všech pracovníků společnosti LANA. Řídící tým podporuje týmovou práci a účast všech svých zaměstnanců prostřednictvím školení a komunikace. LANA se zavazuje splnit všechny požadavky klientů a právní požadavky a předpisy, pokud jde o kvalitu, životní prostředí, spotřebitelský řetězec a prevenci pracovních rizik.
LANA veřejně oznamuje své zásady a chce spolupracovat s klienty, dodavateli, institucemi a společností obecně a tyto závazky oznamovat a podporovat.