TŘÍVRSTVÁ BEDNÍCÍ DESKA

TŘÍVRSTVÁ BEDNÍCÍ DESKA IRU-PU & STD

Desky pro výrobu bednění skládající se ze tří vzájemně slepených vrstev dřeva, obě dvě vnější strany v podélném a spodní v příčném směru.

Přispívá ke zlepšení nákladů na pracovní sílu
Stáhnout
Tablero de encofrar

DŘEVO

Používáme jedle nebo borovice s certifikací PEFC.
Veškeré použité dřevo pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nanášíme vrstvu (120 g/m2) melaminové pryskyřice, která chrání desku před působením betonu; čímž se zvyšuje její životnost. Dřevo, které tvoří povrch desky, je orientováno tak, aby se minimalizovaly praskliny ve dřevě.

LEPENÍ

Lepení melaminovým lepidlem s nízkými emisemi v řízených podmínkách teploty a tlaku, podle požadavku SWP/3 pro venkovní použití, normy EN 13353.

ZNAČENÍ

Všechny desky jsou označeny jednoznačným kódem, který zajišťuje vysledovatelnost výrobku.

ODOLNOST PROTI OHYBU

Tloušťka: 27 mm/21 mm
5. procenta = 22 N/mm2
(V souladu s normou Ö-Norm B3023)

MODUL PRUŽNOSTI

Tloušťka: 27 mm/21 mm
Průměrná hodnota = 10.000 N/mm2
(V souladu s normou Ö-Norm B3023)

VÝHODY

PROFITABILITY

Třívrstvá deska LANA přispívá ke snížení nákladů na bednění, které díky svým vlastnostem zajišťuje široké použití a řadí se mezi nejrentabilnější desky na trhu.

ZÁRUKA

Výrobek společnosti LANA si udržuje své prestižní postavení díky rychlosti poprodejních služeb a blízkosti klientům, díky obchodní síti a znalosti potřeb trhu.

UNIVERZÁLNOST

K dispozici jsou desky v rozměrech, které jsou uzpůsobeny různým systémům bednění. K dispozici jsou i desky, které mají speciální rozměry.

SLUŽBY

Dopravní logistika je přizpůsobena konkrétním potřebám stavby.

JAKOST

Naše výrobky jsou v souladu s normou Ö-Norm B3023”.

SPOLUPRÁCE

Společnost LANA má technický i obchodní tým, který je k dispozici zákazníkům a poskytuje jim provozní podporu s nejvyšší profesionalitou.

ROH PU

Snižuje absorpci vlhkosti, zabraňuje vzniku trhlin ve dřevě a přilnavosti betonu; usnadňuje čištění a zvyšuje počet použití bednění. Je to deska, která je doporučována pro kvalitu povrchu, „viditelnou“ při 2. použití.

KATALOG IRU-PU & STD

Máte-li zájem o další technické údaje (rozměry, hmotnost a obal),

TŘÍVRSTVÁ BEDNÍCÍ DESKA

TŘÍVRSTVÁ BEDNÍCÍ DESKA IRU-PU & STD

Tablero de encofrar
Stáhnout
paquete Iru

Kvalita produktu

Zobrazit více

SYSTÉM KVALITY

  • Vysoce kvalifikované týmy.
  • Organizace zaměřená na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování.
  • Produkční systémy, které obsahují špičková technická řešení.
  • Systém managementu kvality EN ISO 9001 certifikovaný společností AENOR.
  • Automatizované systémy řízení výroby.
  • Environmentální management, který respektuje životní prostředí a je uznáván certifikátem EN ISO 14001 od společnosti AENOR.

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ KVALITY

Základními a strategickými cíli LANA jsou dokonalost v řízení jakosti, odpovědnosti za životní prostředí, závazek k řetězci a kvalita pracovního života. Musí přispívat k položení základů pro konkurenceschopný, solidní a udržitelný rozvoj. Aby bylo zajištěno účinné neustálé zlepšování systémů jakosti, environmentálních opatření, spotřebitelského řetězce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí být integrovány do všech oblastí organizace: s nezbytnými lidmi a materiálními a ekonomickými zdroji, prostřednictvím plánování, stanovení a vyhodnocení našich cílů. Společnost LANA se snaží zajistit spokojenost na základě znalostí očekávání a požadavků zúčastněných stran:

KLIENTI

Prostřednictvím obchodní politiky, která je založena na dodržování požadavků na kvalitu/služby stanovených ve smlouvě a na neustálém zlepšování produktů, které vyrábíme nebo prodáváme.

PRACOVNÍCI

Prostřednictvím prevence rizik, zlepšování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšováním spokojenosti našich pracovníků.

SPOLEČNOST

Prostřednictvím prevence znečištění a minimalizace potenciálního dopadu na životní prostředí, pokud je to možné, s využitím surovin pocházejících z udržitelných lesů. Proto je zásadní účast a příspěvek všech pracovníků společnosti LANA. Řídící tým podporuje týmovou práci a účast všech svých zaměstnanců prostřednictvím školení a komunikace. LANA se zavazuje splnit všechny požadavky klientů a právní požadavky a předpisy, pokud jde o kvalitu, životní prostředí, spotřebitelský řetězec a prevenci pracovních rizik. LANA veřejně oznamuje své zásady a chce spolupracovat s klienty, dodavateli, institucemi a společností obecně a tyto závazky oznamovat a podporovat.