TŘÍVRSTVÁ DESKA PRO VÝROBU BEDNĚNÍ

IRU-PU & STD

Desky pro výrobu bednění skládající se ze tří vzájemně slepených vrstev dřeva, obě dvě vnější strany v podélném a spodní v příčném směru.

Přispívá ke zlepšení nákladů na pracovní sílu
Stáhnout
Tablero de encofrar

DŘEVO

Používáme jedle nebo borovice s certifikací PEFC.
Veškeré použité dřevo pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nanášíme vrstvu (120 g/m2) melaminové pryskyřice, která chrání desku před působením betonu; čímž se zvyšuje její životnost. Dřevo, které tvoří povrch desky, je orientováno tak, aby se minimalizovaly praskliny ve dřevě.

LEPENÍ

Lepení melaminovým lepidlem s nízkými emisemi v řízených podmínkách teploty a tlaku, podle požadavku SWP/3 pro venkovní použití, normy EN 13353.

ZNAČENÍ

Všechny desky jsou označeny jednoznačným kódem, který zajišťuje vysledovatelnost výrobku.

ODOLNOST PROTI OHYBU

Tloušťka: 27 mm/21 mm
5. procenta = 22 N/mm2
(V souladu s normou Ö-Norm B3023)

MODUL PRUŽNOSTI

Tloušťka: 27 mm/21 mm
Průměrná hodnota = 10.000 N/mm2
(V souladu s normou Ö-Norm B3023)

CERTIFIKÁTY

Mezinárodní předpis pro fytosanitární opatření ISPM č.15.
[Stáhnout certifikát]

VÝHODY

PROFITABILITY

Třívrstvá deska LANA přispívá ke snížení nákladů na bednění, které díky svým vlastnostem zajišťuje široké použití a řadí se mezi nejrentabilnější desky na trhu.

ZÁRUKA

Výrobek společnosti LANA si udržuje své prestižní postavení díky rychlosti poprodejních služeb a blízkosti klientům, díky obchodní síti a znalosti potřeb trhu.

UNIVERZÁLNOST

K dispozici jsou desky v rozměrech, které jsou uzpůsobeny různým systémům bednění. K dispozici jsou i desky, které mají speciální rozměry.

SLUŽBY

Dopravní logistika je přizpůsobena konkrétním potřebám stavby.

JAKOST

Naše výrobky jsou v souladu s normou Ö-Norm B3023”.

SPOLUPRÁCE

Společnost LANA má technický i obchodní tým, který je k dispozici zákazníkům a poskytuje jim provozní podporu s nejvyšší profesionalitou.

ROH PU

Snižuje absorpci vlhkosti, zabraňuje vzniku trhlin ve dřevě a přilnavosti betonu; usnadňuje čištění a zvyšuje počet použití bednění. Je to deska, která je doporučována pro kvalitu povrchu, „viditelnou“ při 2. použití.

KATALOG IRU-PU & STD

Máte-li zájem o další technické údaje (rozměry, hmotnost a obal),

TŘÍVRSTVÁ DESKA PRO VÝROBU BEDNĚNÍ

IRU-PU & STD

Tablero de encofrar
Stáhnout