NOSNÍK

NOSNÍK HABE-20

Dřevěný bednící nosník, který se skládá ze dvou dřevěných horních a dolních křídel a středového jádra z třívrstvých desek spojených lepeným zubovým spojem.

Vysoký počet použití
Stáhnout
Viga de madera

TRÁMY

Smrkové dřevo s certifikací PEFC a kvalitou C24, připravené se zaoblenými a chráněnými hranami a s podélnými spoji typu finger.

STOJINA

Třívrstvá deska s tloušťkou 27 mm vyrobená podle normy Ö-Norm B3023.

ÚPRAVA PROTI VLHKOSTI

Ochranný lak po celé délce nosného prvku.

CHRÁNĚNÉ HRANY NOSNÍKU

Hrany chráněny proti nárazu plastovým kompozitním materiálem.

CERTIFIKÁTY

Certifikát ÜZ-BWU03-I 14.24.29 vydaný MPA Stuttgart podle evropské normy EN 13377 a normy DIN V 200000-2. 

Licence na lepení C1 podle DIN 1052: 2008, osvědčení vydáno MPA Stuttgart.

VÝHODY

ODOLNOST A BEZPEČNOST

Rozměrová stálost a schopnost obnovy po zatížení. Vysoká nosnost po celé délce. Ochrana proti vlhkosti, nárazu a naštípnutí.

NÍZKÁ HMOTNOST

Snadná manipulace a rychlá montáž. Minimální hmotnost.

EKONOMIKA

Vysoký počet použití. Dobrý poměr mezi cenou a počtem použití. Snadné skladování.

PŘIZPŮSOBIVOST PODLE PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Vhodné použití ve spojení s třívrstvými deskami. Možnost řezání nosného prvku v každém bodě. Možnost podepření mezi nosníky v libovolném bodě. Možnost použití pro jakékoliv bednění.

Přípustný ohybový moment: M=5.0 kNm

Přípustná příčná síla: Q=11.0 kN

HABE-20:

Máte-li zájem o další technické údaje (rozměry, hmotnost a obal),

NOSNÍK

NOSNÍK HABE-20

Viga de madera
Stáhnout
Viga de madera

Kvalita produktu

Zobrazit více

SYSTÉM KVALITY

  • Vysoce kvalifikované týmy.
  • Organizace zaměřená na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování.
  • Produkční systémy, které obsahují špičková technická řešení.
  • Systém managementu kvality EN ISO 9001 certifikovaný společností AENOR.
  • Automatizované systémy řízení výroby.
  • Environmentální management, který respektuje životní prostředí a je uznáván certifikátem EN ISO 14001 od společnosti AENOR.

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ KVALITY

Základními a strategickými cíli LANA jsou dokonalost v řízení jakosti, odpovědnosti za životní prostředí, závazek k řetězci a kvalita pracovního života. Musí přispívat k položení základů pro konkurenceschopný, solidní a udržitelný rozvoj. Aby bylo zajištěno účinné neustálé zlepšování systémů jakosti, environmentálních opatření, spotřebitelského řetězce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí být integrovány do všech oblastí organizace: s nezbytnými lidmi a materiálními a ekonomickými zdroji, prostřednictvím plánování, stanovení a vyhodnocení našich cílů. Společnost LANA se snaží zajistit spokojenost na základě znalostí očekávání a požadavků zúčastněných stran:

KLIENTI

Prostřednictvím obchodní politiky, která je založena na dodržování požadavků na kvalitu/služby stanovených ve smlouvě a na neustálém zlepšování produktů, které vyrábíme nebo prodáváme.

PRACOVNÍCI

Prostřednictvím prevence rizik, zlepšování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšováním spokojenosti našich pracovníků.

SPOLEČNOST

Prostřednictvím prevence znečištění a minimalizace potenciálního dopadu na životní prostředí, pokud je to možné, s využitím surovin pocházejících z udržitelných lesů. Proto je zásadní účast a příspěvek všech pracovníků společnosti LANA. Řídící tým podporuje týmovou práci a účast všech svých zaměstnanců prostřednictvím školení a komunikace. LANA se zavazuje splnit všechny požadavky klientů a právní požadavky a předpisy, pokud jde o kvalitu, životní prostředí, spotřebitelský řetězec a prevenci pracovních rizik. LANA veřejně oznamuje své zásady a chce spolupracovat s klienty, dodavateli, institucemi a společností obecně a tyto závazky oznamovat a podporovat.