Co jsou to Pelety?

Pelety jsou odpad pocházející z čištění lesů nebo dřevařského průmyslu, který se rozdrtí a přemění na hobliny.

V naší prolečnosti Lana S.Coop. znovu používáme zbytky vzniklé při výrobě desek v Oñati, abychom je přeměnili na materiál, který bude podle našeho názoru nejúčinnějším biopalivem v nadcházejících letech.

Tento přebytek, který v LANA S.Coop používáme, je tvořený čistými pilinami ze suchého řeziva, a proto jsou naše pelety tak kvalitní.

Náš produkt je klasifikován jako CO2 neutrální hořlavý materiál, což znamená, že vypuštěný CO2 odpovídá CO2 absorbovanému rostlinami během jejich růstu, a proto je na seznamu obnovitelných zdrojů energie.

Ekologické palivo je levnější než tradiční paliva a cena pelet je v čase stabilnější, protože nezávisí na cenách určovaných jinými zeměmi. Náš produkt má nejpřísnější certifikace, například:

Jen tak můžeme zaručit kvalitu našeho zboží i náš závazek vůči životnímu prostředí.

www.lana.eu